Engineering


De prefab betonnen draagconstructie met alle benodigde onderdelen worden door ons integraal ontworpen. Engineering van de prefab casco's in categorie 5 of 6, waardoor de constructieve samenhang van de draagconstructie is gewaarborgd. 

Royal Haskoning DHV (voorheen Corsmit Raadgevend Ingenieurs) is onze controlerend adviseur en verzorgt de deeltaak constructeur. 

De deeltaak constructeur omvat de gewicht- en stabiliteitberekeningen, sterkte- en detailberekeningen die voor de prefab casco's vereist zijn, controle van ontwerpen op stabiliteit, sterkte en stijfheid alsmede controle van de wapeningstekeningen en uitvoeringstekeningen.